Αναζήτηση και θέαση Γεωχωρικών Πολεοδομικών Δεδομένων

Γεωγραφικός Χάρτης

Η διαδικτυακή εφαρμογή γεωγραφικής αναζήτησης και θέασης πολεοδομικών πληροφοριών και δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες, στους μηχανικούς και στους υπαλλήλους των ΥΔΟΜ και των Δ/νσεων Χωρικού Σχεδιασμού αναζήτησης, απεικόνισης και εκτύπωσης γεωγραφικής πληροφορίας και συνοδευτικών εγγράφων και σχεδίων τα οποία αφορούν σε ρυμοτομικά διαγράμματα, πολεοδομικές μελέτες, πράξεις εφαρμογής και ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, μέσα από web browser (π.χ. internet explorer, firefox, chrome).

Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα:

  • Δυναμικής και επιλεκτικής παρουσίασης χαρτών και θεματικών ενοτήτων (layers)
  • Χρήσης βασικών εργαλείων πλοήγησης
  • Χρήσης εργαλείων γεωγραφικής / γεωχωρικής αναζήτησης και παρουσίασης αποτελεσμάτων
  • Εμφάνισης λεπτομερούς πληροφορίας χωροαντικειμένων του χάρτη για επιλεγμένη θέση
  • Εμφάνισης Τοπικών Ρυθμίσεων (χρήσεων και όρων και περιορισμών δόμησης) και εκτύπωσης αποσπάσματος
  • Δημιουργίας Θεματικών Χαρτών